Kkr.32.(138)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.32.(138)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kumel munu boltskareit Kūmiel mūnu bōłts-kārejt Konik mój białogrzywy,
2 Nagribēja dubļus bryst, Nā-gribieja dūblus brŷśt, Nie chciał w błocie brnąć,
3 Gon tu bryssi pūru pūrs, Gon tu brȳśsi pūru pūrs, Dość ty będziesz brnąć w bagnistem bagnie
4 Ka es jimšu ļaudaveņu. Ka eś jīmszu lāudawieniu. Jak ja wezmę narzeczoną.