Kkr.38.(139)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.38.(139)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Izkoltuse dryču driva Īz-kołtusia drŷczu drīwa Wyschła gryki niwa
2 Kaļneņāi stuovādama, Kalnieniāj stōuadama, Na góreczce stojąc,
3 Lai nūkolt tys puiseits, Łaj nū kołt tys pūjsiejts, Niech uschnie ten chłopak,
4 Kurs meitinis nycynuoja! Kurs miējtinis nŷcynoja! Który dziewczęta ganił!