Kkr.39.(139)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.39.(139)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kad es beju jauns puiseits, Kad eś biēju jāuns pūjsiejts, Kiedy ja byłem młodym chłopakiem,
2 Es meitiņas viejā laižu, Eś miējtinias wiejā łajżu, Ja dziewczęta na wiatr puszczałem,
3 A maņ patem gadejuos A mań pātiem gādiejos A mnie samemu przydała się,
4 Viejā laista ļaudaveņa. Wiejā łājsta lāudawienia. Z wiatrem puszczona narzeczona.