Kkr.40.(139)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.40.(139)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kad es beju jauna meita Kad eś biēju jāuna miējta Kiedy ja byłam młodą dziewczyną,
2 Es par puišu nabāduoju, Eś par pūjszu nā-bādoju, Ja o chłopców nie trapiłam się,
3 Es par puišu golvu lēču, Eś pār pūjszu gōłwu lēczu, Ja przez chłopców głowę skakałam,
4 Kai par syla sakārneiti! Kaj par sŷła sākarniejti! Jak przez leśne korzenie!