Kkr.44.(140)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.44.(140)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vierbai [vierbei] spuorni nūtrusuši Wiērbaj spōrni nū-trususzi Jarząbkowi skrzydła zjeżywszy się
2 Pa egļam [eglem] lūžņuojūt Pa ēglam lūżniojut’ Po jodłach łaziwszy
3 Ļaudi mēļa [mēle] nūdyluse Lāudi miela nū-dyłusia Ludziom język stępiwszy się
4 Ap manim runuojūt. Ap mānim rūnojut’. O mnie gadawszy.