Kkr.45.(140)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.45.(140)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sylā taku, sylā eimu, Syłā tāku, syłā ējmu, Do lasu biegę, do lasu idę,
2 Sylā maņ vajadzēja, Syłā mań wājadzieja, Do lasu mi trzeba było,
3 Sylā maņ rūžu sātas, Syłā mań rūżu sātas, W lesie mi róże siane,
4 Pa maleņu maganeņas. Pa māleniu māganienias. Po brzeżku maczki.