Fraszki 2. (475)

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 2. (475)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Atguojis čyguons iz saimijnīku [saiminīku], prosa: At-gojis czygons iz sajmijniku’, prosa: Przychodł cygan do gospodarza i prosi:
2 „Pane saimijnīks [saiminīks]! Īdūd mani mads!” – „Panie sajmijniks! Idud' mani mȃds!” – „Panie gosodarzu, daj mi miodu!” –
3 „A kū dareškys ar madu?” – „A ku darieszkys ar madu?” – „A co zrobisz z miodem?” –
4 „Ak, pane saimijnīks [saiminīks]! vajaga deļ zuoļu, – cīši bruoļs slyms!” – „Ak, panie sajmijniks! wajaga diel zolu, – ciszi brols słyms!” – „Ach, panie gospodarzu, trzeba na lekarstwo, bardzo brat słaby”! –
5 Nu, saimijnīks [saiminīks] īdeve jam madu deļ zuoļu. Nu, sajmijniks idiewia jam madu diel zolu. Gospodarz dał mu miodu na lekarstwo.
6 Piec tuo, īt saimijnīks [saiminīks] nu ustobys i redz, ka čyguons sēd zam sietenis i ād tu madu, – Piec tȏ, it sajmijniks nu ustobys i riadź, ka czygons siad’ zam sietienis i ad tu madu, – Potem, wychodzi gospodarz z chaty i widzi, że cygan siedzi pod płotem i je ten miód, –
7 soka: „Nu, ka ta tu? deļ bruoļa praseji, a pats ādi?” – soka: „Nu, ku ta tu? diel brola prasieji, a pat’s adi?” – mówi: „ Cóż to? dla brata prosiłeś, a sam jesz?” –
8 „Ak, pane saimijnīks [saiminīks]! sadumuoju es tū, ka bruoļs, da na eiss [eists?] bruoļs, – „Ak, panie sajmijniks! sadumoju es tu, ka brols, da na ejss brols, – „Ach panie gospodarzu, przypomniałem sobie, że to brat, ale nie rodzony, –
9 lobuok es pats apiežšu [apiesšu]!” łobok eś pat’s ap-jeższu!” więc lepiej zjeść samamu!”