Kkr.50.(140)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.50.(140)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kū dareišu, nadareišu Ku dāriejszu, nā-dariejszu Co zrobię, nie zrobię
2 Jaunu veiru dabuojuse, Jāunu wiejru dābojusia, Młodego męża dostawszy,
3 Ryngu, ryngu pa pogolmu Rŷngu, rŷngu pa pogołmu Jadę, jadę po podworcu,
4 Kai ar lobu kumeleņu. Kaj ar łōbu kūmieleniu. Jak (z) dobrym konikiem.