Kkr.52.(141)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.52.(141)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Laksteigola krūni kola Łākstiejgoła krūni kōła Słowik koronę kuł
2 Reigis pilis galeņā, Rējgis pilīs galeniā, Na Ryskiego zamku koniuszku,
3 Izkaļ maņ laksteigola, Īz-kal mań łakstiejgoła, Wykuj mnie słowiku,
4 Šūgod īšu tauteņuos. Szū-god īszu tāutienios. W tym roku pójdę za mąż.