Kkr.59.(141)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.59.(141)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sukuojit golvu munu, Sūkojit gōłwu mūnu, Czeszcie głowę moją,
2 Motu munu napinit, Mōtu mūnu nā-pinit’, Włosów moich nie splatajcie,
3 Lai stuovēja moti muni Łaj stōwiaja mōti mūni Niech zostaną włosy moje
4 Muomulenis pynumeņu. Mōmuleniś pŷnumieniu. (z) Mamusi splataniem.