Kkr.60.(142)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.60.(142)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Gludu gaļveņu saglauzu Głūdu gālwieniu sagłāuzu Gładko główkę przygładziłam
2 Ar tautom nūīdama, Ar tāutom nū-idama, Z mężem idąc,
3 Daskrīejuse [daskriejuse] sveša muote Da-skrījejusia świēsza mōtia Przybiegła macocha,
4 Kai rogona izplyukuoja. Kaj rōgona īz-płyukoja. Jak wiedźma wytargała.