Kkr.62.(142)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.62.(142)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kam tu sēj rudzu drivu, Kam tu siēj rūdzu drīwu, Czemu ty siejesz żyta niwę,
2 Kad jei zaļa nazaļuoja? Kad jej zāla nā-zaloja? Kiedy ona zielono nie zieleniła się,
3 Kam tu jēmi mani jaunu, Kam tu jēmi māni jāunu, Czemu ty wziąłeś mnie młodą,
4 Kad ar gūdu nadzeivoj! Kad ar gūdu nā-dziejwoj! Kiedy z dobrem nie żyjesz?