Kkr.63.(142)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.63.(142)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Oi, Dīveņ, aukšy [augšy] saule, Oj, Dīwień, āukszy sāula, Bożyczku wysoko słońce,
2 Kad vokora sagaideišu? Kad wōkora sāgajdiejszu? Kiedy wieczora doczekam się?
3 Oi, Dīveņ, borgys tautys, Oj, Dīwień, bōrgys tāutys, O Bożyczku okrutny mąż,
4 Kad myužeņu nūdzeivuošu? Kad mŷużeniu nū-dziejwoszu? Kiedy wiek przeżyję?