Kkr.72.(143)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.72.(143)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vīna poša rūža zīd Wīna pōsza rūża zid’ Jedna sama róża kwitnie
2 Maganeņu duorzeņā, Māganieniu dorzieniā, W makowym ogródku,
3 Vīna poša muotis meitiņ Wīna pōsza mōtis miējtiń Jedna sama matki córeczka
4 Buorineišu puļceņā. Bōriniejszu pulcieniā. W sierotek tłumie.