Kkr.76.(143)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.76.(143)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Še atjuoja kristatāvs, kai lylyjs muiženīks, Sze-atjoja krista-taŭs, kaj łyłyjs mujżeniks, Oto przyjechał ojciec chrzestny, jak wielki obywatel,
2 A īlāpeņč [īlāpeņš] iz vādara, kai lylyjs ezereņč [ezereņš], A iłapieńcz iz wadara, kaj łyłyjs eziereńcz, A łata na brzuchu, jak wielkie jezioro,
3 Še atjuoja kristamuote, kai lyla muiženīca, Sze atjoja krista-motia, kaj łyła mujżenijca, Oto przyjechała chrzestna matka, jak wielka obywatelka,
4 A īlāpeņč [īlāpeņš] iz vādara, kai lylyjs ezereņč [ezereņš]. A iłapieńcz iz wadara, kaj łyłyjs eziereńcz. A łata na brzuchu, jak wielkie jezioro.