Kkr.83.(144)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.83.(144)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Bruoli muosu puordavuši Broli mosu pordawuszi Bracia siostrę sprzedawszy
2 Por kuopusti [kuopustu] lizeiceņu, Por kopusti liziejcieniu, Za kapusty łyżeczkę,
3 Kuopusteņč [kuopusteņus] izāduši, Kopustieńcz izaduszi, Kapustkę zjadłszy,
4 Prosa muosys atpakaļ. Prosa mosys atpakal. Proszę siostrę napowrót.