Kkr.84.(144)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.84.(144)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sēj auzeni teirumā, Siej aŭzieni tiejrumâ, Siej owiesek w polu,
2 Jam atraiti ļaudaveņu, Jam atrajti laŭdawieniu, Bierz wdowę za żonę,
3 Voi auzeņa na maizeite, Woj aŭzienia na majziejtia, Czy owiesek nie chlebek,
4 Voi atraita na ļaudova? Woj atrajta na laŭdowa? Czy wdowa nie żona?