Kkr.85.(144-145)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.85.(144-145)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sudobruota zeiļa [zeile] dzīd, Sudobrota ziejla dzid, Srebrna sikorka śpiewa,
2 Staļa spuorus galeņā, Stala sporus galeniâ, W stajni na krokwi koniuszku,
3 Zalta puča [puče] vuortejuos Załta pucza wortiejos Złoty kwiat przewala się
4 Zam kumeļa kuojeņom. Zam kumiela kojeniom. Pod konika nóżkami.