Kkr.87.(145)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.87.(145)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Pūrā dzymu, pūrā augu Pûrâ dzymu, purâ aŭgu W błocie urodziłam się, w błocie rosłam
2 I cik pūrā nanūmyru, I cik purâ na-nu-myru, I tak w błocie nie umarłam,
3 Paļdis tautu nāvekļam, Paldiś taŭtu nawieklam, Dzięki mężowi
4 Tys izvylka maleņā. Tys iz-wyłka maleniâ. Ten wyciągnął na brzeg.