Kkr.88.(145)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.88.(145)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Es sovuam [sovam] mīlojam Eś soŭuam miłojam Ja swojemu miłemu,
2 Meikstu vīteņu taiseju, Miejkstu witieniu tajsieju, Miękkie łóżeczko słałam,
3 Divi ailis skuju kluoju, Diwi ajlis skuju kłoju, Dwa rzędy igliwia kładłam
4 Trešu smolku adateņu. Treszu smołku adatieniu. Trzeci drobnych igiełek.