Kkr.90.(145)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.90.(145)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Myusu puiši bāduojuos, Myŭsu pujszi badojos, Nasze chłopcy biedują
2 Kur byus škeļ [škeļt] lemesnīcas? Kur byŭś szkial’ lemieśnicas? Gdzie będą łupać lemieśnice?
3 Tekleitei lyla pīra [pīre], Tieklejtiaj łyła pira, U Teklusi wielki łeb,
4 Tī byus škeļt lemesnīcas. Ti byŭś szkialt’ lemieśnicas. Tam będzie można łupać lemieśnice.