Kkr.91.(145)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.91.(145)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Myusu buobas bāduojuos Myusu bobas badojos Nasze baby biedują,
2 Kur byus līt sumaždzenis? Kur byŭś lît’ sumażdzienis? Gdzie będą wylewać pomyjki?
3 Tekleitei lyls vādars, Tieklejtiaj łyłs wadars, U Teklusi wielki brzuch,
4 Tī byus līt sumazdzenis. Ti byŭś lît’ sumazdzieniś. Tam będzie można lać pomyjki.