Kkr.93.(145)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.93.(145)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Odu cymdus kulaineiš [kulaineišus], Odu cymdus kułajniejsz, Robię rękawice z jednym palcem,
2 Rēzekneišu gaideidama, Rieziekniejszu gajdiejdama, Rzeżyckiego (kawalera) czekając,
3 Valns atvede Viļuonīti, Wałns atwiedia Wiloniti, Djabeł przywiódł Wielońskiego,
4 Tam atdevu rauduodama. Tam at-diewu raŭdodama. Temu oddałam płacząc.