Kkr.94.(146)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.94.(146)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vaiņuk munu, rūžu veitu, Wajniuk munu, rużu wiejtu, Wianek mój, z róż uwity,
2 Nanūkryta buoleņūs, Na-nu-kryta bolenius, Nie spadł u braciszków,
3 Nūkryta tautu klēteņā Nu-kryta taŭtu kletieniâ Spadł w męża śpichlerzyku
4 Zam oruoja kuojeņom. Zam oruoja kojeniom. Pod oracza nogi.