Kkr.96.(146)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.96.(146)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Dūd mameņ, kam dūdama, Dud’ mamień, kam dudama, Daj mamusiu, komu dając,
2 Nadūd mani kaļveišam, Na dud’ mani kalwiejszam, Nie daj mię kowalczykowi,
3 Treis dīnenis sarauduoju Trejś dinieniś saraŭdoju Trzy dni przepłakałam,
4 Kaļva krakla valādama. Kalwa krakła waładama. Kowala koszulę piorąc.