Kkr.102.(147)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.102.(147)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Zvīdzeit zirdzeņu palaižu Zwidziejt zirdzieniu pałajżu Rżącego konika puściłem
2 Boltu uobulu pļoveņu, Bołtu obułu plowieniu, Na białej koniczyny łączkę,
3 Raudeit muoseņu atstuoju Raŭdiejt mosieniu atstoju Płaczącą siostrzyczkę zostawiłem
4 Tautu golda goleņā. Taŭtu gołda goleniâ. Przy męża stołu końcu.