Kkr.104.(147)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kkr.104.(147)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Austa gaismeņa auzdama [ausdama], Aŭsta gajśmienia aŭzdama, Zaświtał świtek świtając,
2 Lēce sauleite lākdama, Lacia saŭlejtia łakdama, Weszło słoneczko wschodząc,
3 Šūnakt mani sveši ļauds, Szunakt mani świeszi laŭds, Tej nocy mnie obcy ludzie
4 Kai putneņu vuordzynuoja. Kaj putnieniu wordzynoja. Jak ptaszeczka przewracali.