Rokr 109. (147 – 148)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 109. (147 – 148)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sylta saule, krosta [korsta] saule, Syłtâ saŭlâ, krostâ saŭlâ, W ciepłem słońcu, w gorącem słońcu,
2 Maņ rūženis revējūt, Mań rużenis rewiejut, Mnie różyczki trzeba pleć,
3 Maņ izkusa zalta jūsta, Mań izkusa załta justa, Mnie stopił się złoty pas,
4 Div sudobra gredzineni. Diŭ sudobra gredzinieni. Dwa srebrne pierścioneczki.