Rokr 110. (148)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 110. (148)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Ūgu, ūgu, sieuiu [sieņu], sieuiu [sieņu]! Ugu, ugu, sieuiu, sieniu! Jagód, jagód, grzybów, grzybów!
2 Vaicoj buoba nūmierdama, Wajcoj boba numierdama, Prosi baba umierając,
3 Kū dareji dzeivuodama, Ku darieji dziejwodama, Co robiłaś żyjąc,
4 Ka naēdi ūgu, sieņu? Ka na edi ugu, sieniu? Że nie jadłaś jagód, grzybów?