Rokr 114. (148)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 114. (148)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Doņci, doņci, kunga meita, Dońci, dońci, kunga miejta, Tańcuj, tańcuj pańska córko,
2 Kanepēju krekleņūs, Kaniepieju kreklenius, W konopnej koszulce,
3 Najims tevi kunga dāls, Na jimś tiewi kunga dałs, Nie weźmie ciebie pański syn,
4 Nasauks tevi gaspažeņas. Na saŭks tiewi gaspażenias. Nie nazwie cię panią.