Rokr 115. (148)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 115. (148)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Marga gūdu paslāpuse Marga gudu pasłapusia Dziewka cnoty pozbywszy się
2 Zam bierziņa žagareņu, Zam bierzinia żagareniu, Pod brzózki rózeczką,
3 Bierziņč [bierziņš] lopys salopuoja, Bierzińcz łopys sałopoja, Brzeźniak liście wydał,
4 Marga gūdu nadabuoja. Marga gudu na-daboja. Dziewka cnoty nie dostała.