Rokr 116. (148)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 116. (148)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Dūd Dieveņ kolnā kuopt, Dud’ Diewień kołnâ kopt’, Daj Bożyczku na górę leść,
2 Na nu kolna lejeņā, Na nu kołna lejeniâ, Nie z góry na dół,
3 Dūd Dīveņ ūtram dūd [dūt], Dud’ Diwień utram dud’, Daj Bożyczku drugiemu dawać,
4 Na nu ūtra mīli lyugt. Na nu utra mili łyŭgt’. Nie od drugiego pokornie prosić.