Rokr 118. (149)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 118. (149)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Teci munu kumeleņu, Tieci munu kumieleniu, Biegnij mój koniczku,
2 Tevi gaida, mani gaida, Tiewi gajda, mani gajda, Ciebie czekają, mnie czekają,
3 Tevi gaida auzas silē, Tiewi gajda aŭzas sîla, Ciebie czeka owsa żłób,
4 Mani jauna ļaudaveņa. Mani jaŭna laŭdawienia. Mnie młoda żoneczka.