Rokr 119. (149)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 119. (149)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Muoseņ munu, skaista, bolta, Mosień munu, skajsta, bołta, Siostrzyczko moja ładna, biała,
2 Malna ļaužu rūceņā, Małna laŭżu rucieniâ, W czarnych ludzi ręku,
3 Žāl maņ cytam atdūdūt, Zał mań cytam atdudut’, Żal mi innemu oddać,
4 A grāks patim maldynuot. A graks patim małdynot’. A grzech samemu krzywdzić.