Rokr 120. (149)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 120. (149)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Moza beju, nasaprotu, Moza bieju, na-saprotu, Mała byłam, nie rozumiałam,
2 Leidu laimis pierteņā Lejdu łajmiś piertieniâ Wlazłam do szczęścia łazienki,
3 Maņ laimeņa krāslu cēle, Mań łajmienia krasłu ciela, Mnie szczęście krzesło podało,
4 Vyzulenim kuorsteidama. Wyzulenim korstiejdama. Błyskotkami obwieszając.