Rokr 121. (149)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 121. (149)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Traidu, raidu, raidu, Trajdu, rajdu, rajdu, Trajdu, rajdu, rajdu,
2 Kas pa celi skraida? Kas pa cieli skrajda? Kto po drodze biega?
3 Jauni puiši skraida, Jaŭni pujszi skrajda, Młode chłopcy biegają,
4 Jaunas meitas gaida! Jaŭnas miejtas gajda! Młodych dziewcząt czekają!
5 Ak tu puiss, teļa purnc [purns], Ak tu pujśś, tiela purnc, Ach ty chłopcze, cielęcy pysku,
6 Kam tu jaunu meitu gaida? Kam tu jaŭnu miejtu gajda? Czemu ty młodej dziewczyny czekasz?