Rokr 122. (149)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 122. (149)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Muote meitu izdūdama, Motia miejtu izdudama, Matka córkę wydając,
2 Dzīd, rūcenis placeidama, Dzid, rucienis płaciejdama, Śpiewa w ręce klaszcząc,
3 Muote moltu nūīdama, Motia mołtu nu-idama, Matka mleć idąc,
4 Raud gaļveņu saimdama. Raŭd’ galwieniu saimdama. Płacze, za główkę się chwytając.