Rokr 123. (149)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 123. (149)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Ceiruleits olu dora Ciejrulejts ołu dora Skowroneczek piwo robił,
2 Pate mīta golā, Patia mita goła, Na samym kolika końcu,
3 Vēļ na tai, vēļ na tai, Wiel na taj, wiel na taj, Jeszcze nie tak, jeszcze nie tak,
4 Suoksim mes nu gola! Soksim mieś nu goła! Zacznijmy my z końca.