Rokr 127. (150)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 127. (150)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Mane deļ tu bierzeni Mania diel tu bierzieni Dla mnie ty brzózko
2 Lopoj zalta lapeņom, Łopoj załta łapieniom, Wydajesz złote listeczki,
3 Ni es vaira še dzeivuošu, Ni eś wajra sze dziejwoszu, Ani ja tu więcej żyć nie będę
4 Ni nu tevi slūtu grīžšu [grīzšu]! Ni nu tiewi słutu griższu! Ani z ciebie miotły nie wytnę.