Rokr 132. (150)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 132. (150)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sadzīdid [sadzīdit] stroda bārni, Sadzijdid stroda barni, Zaśpiewajcie drozda dzieci,
2 Ka nadzīd laksteigola, Ka na dzid łakstiejgoła, Kiedy nie śpiewa słowik,
3 Laksteigola aizmiguse Łakstiejgoła ajzmigusia Słowik zasnąwszy
4 Straujis upis maleņā. Straŭjis upiś maleniâ. Na bystrej rzeczki brzeżku.