Rokr 136. (151)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 136. (151)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sukoj siermi, sukoj bieri, Sukoj siermi, sukoj bieri, Czesz siwego, czesz gniadego,
2 Obi tāva kumeleni, Obi tawa kumieleni, Oba ojca koniki,
3 Siermīšam auzu devu Siermijszam aŭzu diewu Siwkowi owsa dawałem,
4 Biereišam sānaleņu, Bieriejszam sanaleniu, Gniadoszowi plew
5 Ar siermeiti Reigā brauču, Ar siermiejti Rejga braŭczu, (Z) Siwkiem do Rygi jeździłem,
6 Ar biereiti baznīcā, Ar bierejti baźnica, (Z) Gniadoszem do kościoła,
7 Siermeišim zalta dekis, Siermiejszim załta diekis, U siwka złota dera,
8 Biereitim sudobra. Bieriejtim sudobra. U gniadosza srebrna.