Rokr 138. (151)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 138. (151)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Lej leiteni vīnu dīnu, Lej lejtieni winu dinu, Lej deszczyku jeden dzień,
2 Nalej vysu vasareņu, Na lej wysu wasareniu, Nie lej całą wiosnę,
3 Maņ pabuoda vīna dīna, Mań paboda wina dina, Mnie sprzykrzyło się przez jeden dzień,
4 Na tei vysa vasareņa. Na tiej wysa wasarenia. Nie tak przez całą wiosnę.