Rokr 140. (152)

Tekst źródłowy


Nazwa
Rokr 140. (152)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Leiteņam nūlejūti Lejtieniam nulejuti Deszczyk jak wyleje,
2 Sadzu boltu vylnaneiti, Sadzu bołtu wyłnaniejti, Okryję białą okrywkę wełnianą,
3 Tauteņam atīmūt, Taŭtieniam at-imut’, Kawaler jak przyjdzie,
4 Sādūs sovys buolelenīs. Sadus soŭys boleleniś. Siądę wśród swoich braciszków.