Koly 181. (157)

Tekst źródłowy


Nazwa
Koly 181. (157)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Ucej lūlej, mozīs bārns, Ūciej lūlej, mōzis bārns, Husiu, lulu, małe dziecko,
2 Kas tevi reitu paleiguos? Kas tiēwi rējtu pālejgoś? Kto cię jutro pokołysze?
3 Jauni puiši kuļtu guoja, Jāuni pūjszi kŭltu goja, Młodzi chłopcy młócić poszli,
4 Jaunis meitas moltu guoja, Jāunis miejtas mōłtu goja, Młode dziewczęta mleć poszły,
5 Tāvs kažuka luopeit, Tāus kāżuka łōpiejt, Ojciec kożuch łata,
6 Muote putrys vuoreit. Motia pūtrys wōrejt. Matka kaszę gotuje.