Koly 182. (157)

Tekst źródłowy


Nazwa
Koly 182. (157)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kačeit, runceit Kāczejt, rūnciejt Kotku, mruczku
2 Atved mīdzeņu Ātwied’ mīdzieniu Przyprowadź spanie
3 Caur klēteņu, Cāur klētieniu, Przez śpichlerzyk,
4 Caur mameņu, Cāur māmieniu, Przez mamusię,
5 Caur ustabeņu Cāur ūstabieniu, Przez izdebkę,
6 Īlīdz [īlīc] šyupeļa galeņā. Ī-lidz szyupielā galeniā. Włóż w kołyski koniuszek.