Gon 185. (158)

Tekst źródłowy


Nazwa
Gon 185. (158)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Prruš! gūteņa raibuleite, Prrusz! gûtienia rajbulejtia, Prru! krówko pstrokata,
2 Kas tev raibu raibynuoja? Kas tieu rajbu rajbynoja? Kot cię na pstro upstrzył?
3 Svātā Muora raibynuoja, Swata Mora rajbynoja, Święta Marya pstrzyła,
4 Svātu reitu ganeidama. Swatu rejtu ganiejdama. Świętym rankiem pasąc.