Gon 187. (158)

Tekst źródłowy


Nazwa
Gon 187. (158)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Viersi, viersi, buli, buli, Wiersi, wiersi, buli, buli, Bysiu, bysiu, buli, buli,
2 Tovua [tova] mute namozguota, Toŭua mutia na mozgota, Twoja tutka nieumyta,
3 Tec lejeņā, mozgoj muti, Tiec lejenia, mozgoj muti, Biegnij na dół, umyj tutkę,
4 Kuop kaļneņā mauruodams! Kop kalnieniâ maŭrodams! Wleź na górkę rycząc.