Gon 188. (158)

Tekst źródłowy


Nazwa
Gon 188. (158)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Suneišam maizis devu Suniejszam majzis diewu Pieskowi chleba dawałam
2 Pa lylam gobulam, Pa łyłam gobułam, Po dużym kawale,
3 Sumeits [suneits] maņ paleidzēja Sumiejts mań palejdzieja Piesek mi pomógł
4 Bruoļa gūvi paganeit. Brola guwi paganiejt’. Brata krowy paść.