Gon 190. (158)

Tekst źródłowy


Nazwa
Gon 190. (158)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Zyrgi zvīdz, zvones [zvoņas?] skaņ, Zyrgi zwidz, zwonias skań, Konie rżą, dzwonki grają,
2 Dīveņč [Dīveņš] veda [vede] pīguļnīkus, Diwieńcz wiada pigulnikus, Bożyczek prowadził koniuchów,
3 Goni dzīd, gūvis maln, Goni dzid’, guwis małn, Pasterze śpiewają, krowy ryczą,
4 Mīļā Muora gonus vede. Mila Mora gonus wiadia. Miła Marya pasterzy prowadziła.