Gon 193. (159)

Tekst źródłowy


Nazwa
Gon 193. (159)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Obi lobi tāvs ar muoti, Obi łobi taŭs ar moti, Oboje dobrzy, ojciec z matką,
2 Obi lobi cyuku goni, Obi łobi cyŭku goni, Oboje dobrzy świń pasterze,
3 Cyukas zuoli izāduši, Cyŭkas zoli iz-aduszi, Świnie trawę zjadłszy,
4 Teli pļovu izrokuši! Tieli plowu iz-rokuszi! Cielęta łąkę wyrywszy.